Конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Cходу Національної академії аграрних наук України»

   Національна академія аграрних наук України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Cходу Національної академії аграрних наук України»

 1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України»
 2. Місцезнаходження підприємства: 62405, Харківська обл., Харківський район, селище Кутузівка, вул. Шкільна, будинок 6
 3. Основні напрями діяльності підприємства:  
 • вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
 • розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
 • допоміжна діяльність у рослинництві;
 • оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
 • вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
 • вирощування інших однорічних і дворічних культур;
 • вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
 • розведення великої рогатої худоби молочних порід;
 • розведення інших тварин;
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний).
 1. 4. Строк та місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі:

    Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк до 20 січня 2021 року за адресою: 01010 м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua.

 1. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається поштою, вимоги щодо їх оформлення:

– заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

– біографічну довідку (резюме);

– конкурсну пропозицію;

– згоду на обробку персональних даних;

– декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК);

– рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

 1. Дата та місце проведення конкурсного відбору:

Дата початку проведення конкурсного відбору 26 січня 2021 року, 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ-010, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України.

 1. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

 1. Вимоги до претендента:

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років.

 1. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається:

 • детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг надходження коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

      10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).