Моніторинг станом з 14.08 по 21.08.2014 року

Моніторинг станом з 14.08 по 21.08.2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та перспективи розвитку АПВ Сумської області

з 14.08.2014 по 21.08.2014 року

Метеорологія

Чотири дні кінця першої декади серпня місяця закінчилися з середньодобовою температурою повітря 25,5 0С і без опадів. Максимальна температура повітря за ці дні піднімалась до 31,5 0С(10.08), а на поверхні ґрунту до 44 0С (07.08). Мінімальна знижувалась відповідно в повітрі до 15,0 0С (07.08), а на  поверхні ґрунту  до 2 0С (08.08). Мінімальна  відносна вологість повітря знижувалась до 32 %. Вітер переважав північно – східний 6,6 м/с. Середня температура  ґрунту  на глибині 5 і 40 см становила 26,3 0С і 21,30С. Початок другої декади  серпня почався з середньодобовою температурою 25,6 0С без опадів. Максимальна  температура повітря піднімалась до 31,00С (12.08), а на поверхні ґрунту до 45 0С (12.08). Мінімальна знижувалась до 17,0 0С (12.08) в повітрі, а на поверхні ґрунту до 6 0С (13.08). Мінімальна відносна вологість повітря знижувалась до 38% (12.08). Середня температура ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 27 0С і 21,9 0С. До кінця декади спостерігатиметься тепла і ясна погода.

Рослинництво

Озимі зернові колосові.За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА збирання озимих зернових колосових культурзакінчено. Врожайність зерна пшениці озимої по області становить 51,1 ц/га, озимого жита – 30,2 ц/га, озимого ячменю – 41,2  ц/га

На черзі підготовка ґрунту під сівбу озимини майбутнього року. Враховуючи той фактор, що більша частина території області розміщена в зоні нестійкого зволоження, при цьому ймовірність випадання оптимальної кількості опадів до періоду масової сівби  озимих рослин  низька, необхідно звернути особливу увагу на збереження  продуктивної вологи на полях у допосівний період при основному обробітку ґрунту. Всі операції слід  направляти на збереження вологи, поліпшення режиму живлення, боротьбу з бур’янами, запобігання ураження рослин хворобами і шкідниками, якісне загортання пожнивних решток і добрив, створення оптимально ущільненого та дрібноґрудочкуватого посівного шару. Обов’язковим в агрегатах повинен бути коток – кільчасто-шпоровий чи кільчасто-зубовий, які подрібнюють крупні грудки, зменшуючи загальну поверхню випаровування вологи з ґрунту.

Залежно  від попередника та вологості ґрунту  застосовують відвальний або безвідвальний спосіб його обробітку. Також є перспективним мінімальний обробіток. Слід вже зараз визначитися та придбати насіння озимих для посіву під урожай 2015 року. При виборі сортів необхідно враховувати ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування.

Враховуючи те, що протруєння є одним із ефективних заходів обмеження і розповсюдження шкодочинності хвороб, тому слід подбати про їх придбання. Підбір препаратів необхідно проводити з урахуванням не тільки їх ціни, а і ефективності проти комплексу патогенів (табл.1). Для ефективності та запобігання резистентності необхідно проводити зміну протруювачів  через 2-3 роки.

Таблиця 1

Спектр дії препаратів для протруювання насіння озимої пшениці

(дані Інституту захисту рослин УААН)

Препарат Норма витрати препарату, л,кг/т Сажки Кореневі гнилі Пліснявіння насіння
тверда летюча фузаріозна гельмінтоспоріозна
Байтан універсал, з.п. 2,0 + + + + +
Вінцит SC 050, к.с. 1,5-2,0 + + + +
Вітавакс 200ФФ, в.с.к. 2,5-3,0 + + + + +
Віта-класик, в.с.к 2,5-3,0 + + + + +
Дивіденд Стар, 036 FS т.к.с. 1,0 + + + + +
Дерозал, к.с. 1,5 + + + +
Колфуго Супер, в.с. 3,0 + + + +
Колфуго Дуплет, к.с. 2,0 + + + +
Кольчуга, т.к.с 0,4-0,5 + + + +
Лоспел, в.м.е. 1,2 + + + +
Раксіл т.к.с 0,4-0,5 + + + +
Росток, к.с. 1,0 + + + +
Сумі-8 ФЛО, к.с. 1,3-1,7 + + + +
ТЕРРасил, т.к.с. 0,4-0,5 + + + +
Фундазол, з.п. 2,0-3,0 + + +

+ – препарат має захисний ефект.

Ярі зернові колосові.  Збиральні роботи продовжуються. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 13 серпня в області зібрано ячменю ярого  з площі 68,1 тис. га, це 99,0 % від загальної площі  69,0 тис. га., врожайність зерна 36,6 ц/га. Пшениці ярої, вже зібрано 6,0 тис. га, а це  78,0% від збиральної  площі 6,2 тис. га з урожайністю 34,2 ц/га. Вівса зібрано з 13,8 тис. га (92 %) з урожайністю 30,6 ц/га.

Лущення стерні є дієвим заходом боротьби з інтенсивним ростом бур’янів на площах де вже  зібрано врожай, а  переростання бур’янів  негативно впливає на якість основного обробітку ґрунту.

Гречка. Важливим фактором, що збільшує валові збори зерна гречки,є запобігання втратам і збереження  її в процесі збирання. Втрати зерна гречки зумовлені біологічними та механічними причинами. Прямі біологічні – це самоосипання зерна, проростання його на пні  й у валках. Механічні спричиняються несправностями та порушенням технологічних регулювань робочих органів зернозбиральних машин, недостатньою герметизацією машин і транспортних засобів.

До збирання в умовах виробництва приступають при визріванні на рослинах гречки 75-80% зерен,щоб до часу дозрівання  85-90% зерен скошування завершити.

Під час обмолоту, щоб запобігти обрушуванню та дрібленню зерна гречки, кількість обертів барабана зменшують до 500-600 на хвилину, а також опускають деки барабана.

Зерно, яке надходить від комбайна, потребує додаткової очистки та сортування. Спочатку все зерно очищають від полови, рудяка і сторонніх домішок, а потім доводять  до посівних якостей.

Просо. Рослини проса знаходяться в фенологічній фазі – наливу зерна і дозрівання. Достигання волоті у проса розтягнуте, воно триває майже 20 днів. Просо скошують у валки за три – чотири дні до початку повної зрілості основної маси волоті,коли зерно дозріває на 80-85% і вологість не перевищує 26-28%. Недостиглі зерна,  при цьому під час скошування у валки виповнюється за рахунок пересування пластичних речовин з стебла.

Висоту скошування проса встановлюють залежно від висоти стеблостою. Низькоросле просо(з висотою рослин до 90 см)скошують на висоті 15 см, високоросле  (з висотою рослин 110 см і більше ) на суцільних густих посівах на висоті 20-25 см.

При обмолоті частоту обертання барабана комбайна зменшують до 700-800 на хвилину. При цьому треба  стежити за якістю обмолоту,щоб зерно добре обмолочувалося  і не обрушувалася, а також не попадало у полову.

Озимий ріпак. Сівба це перший і найвідповідальніший період, який значною мірою зумовлює час та повноту появи сходів, подальший ріст і розвиток рослин в осінній період, продовження фаз загартування, морозо- та зимостійкості, стійкість до інших стресових явищ: хвороб, шкідників, бур’янів, які на кінцевому етапі і є визначальними факторами отримання високих врожаїв озимої ріпаку. За результатами досліджень науково-дослідних установ відхилення строків сівби від оптимальних на 15-20 днів призводить до зниження урожайності озимого ріпаку на 15-45% через одержання перерослих чи слаборозвинених рослин на період припинення осінньої вегетації. Тому, враховуючи вищевказане оптимальними строками сівби в північно-східній частині Лісостепу України слід вважати з 15 по 20 серпня, допустимі – до 30 серпня. Сівба озимого ріпаку більш пізніше приводить до недоотримання значної кількості насіння і є ризикованою, при можливих негативних явищах у період зимівлі.

Для отримання товарного насіння придатного для виготовлення харчової олії рекомендується використовувати посівний матеріал не нижче першої репродукції.Якісні показники повинні відповідати вимогам державного стандарту.

Проти хвороб і шкідників ріпаку насіння обов’язково протруюють препаратами, які рекомендовані Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні такими, як Чинук, т.к.с. (2,0 л/т), Круізер 350 FS, т.к.с   (4 л/т), Хінуфур в.с. (18 л/т), Гаучо, з.п. (8 л/т), Космос 250, т.к.с. (8 л/т).

Лімітуючим фактором отримання дружніх та своєчасних сходів даної культури є запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту (0-20 см). Для забезпечення дружніх сходів озимого ріпаку запаси вологи в даному шарі ґрунту повинні становити 21-30 мм. За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу на даний час запаси продуктивної вологи в шарі 0-20 см складають 8 мм. Дані запаси являються незадовільними і можуть призвести до затримки проростання насіння та зрідження сходів озимого ріпаку. При таких складних погодних умовах, що склалися в даний період сівбу озимого ріпаку слід перенести на більш пізній період за умов нормального волого забезпечення, але не пізніше допустимих строків сівби.

Соя. Рослини ультраскоростиглих сортів даної культури увійшли в фазу достигання. Ранні строки збирання дадуть змогу підготувати ґрунт під посів озимих зернових. Обмолот насіння сої слід проводити при вологості насіння не вище 16% прямим комбайнуванням.

Середньоранньостиглі сорти перебувають в фазі наливу зерна. Складна метеорологічна ситуація може призвести до значного підвищення відсотку абортивних плодоелементів на рослинах сортів даної групи.  В дану фазу залишається актуальним позакореневе підживлення. Для цього слід застосувати робочий розчин карбаміду (6-8 кг/га) при температурі повітря не вище 24-26ºС для уникнення опіків як листового апарату, так і бобів.

Овочівництво

Друга половина серпня час до збирання врожаю цибулі з насіння,яка на більшості площ дозріла,приступають до цієї роботи при виляганні листків в 60 – 70 % рослин. Рослини викопують та укладають для просушування у валки безпосередньо у полі (на ділянці). До очищення приступають через 6-8 діб польового просушування цибулі, коли «шийка» добре висохла. Слід мати на увазі, що краща збереженість цибулі у зимовий період при доброму її просушуванні та у «вінках» (при незначних об’ємах вирощування). Обрізання листків при недостатньому їх просушуванні призводить до погіршення лежкості цибулин.

Попередні роки були сприятливі для розмноження, поширення та перезимівлі шкідників сільськогосподарських рослин. Спостерігається пошкодження овочевих хрестоцвітими блішками та іншими шкідниками. Особливо зростає їх активність останнім часом при високій температурі  в сонячні, жаркі дні. Тому важливим є постійна увага посівам овочевих і при необхідності обробіток рослин дозволеними препаратами (на присадибних і дачних ділянках використовують препарати групи синтетичних піретроїдів – фастак, децис, карате чи шерпа, проти жуків довгоносика і колорадського використовують актару чи ін.). При цьому вкрай необхідно дотримуватись строків очікування (період від обробітку рослин до збирання врожаю).

На рослинах всіх видів капусти, баштанних рослин та огірка відмічені випадки заселення рослин та зростання кількості попелиці, колонії якої за високих денних температур швидко розвиватимуться. Зливові дощі попереднього періоду зумовили ущільнення ґрунту,утворення кірки та посилення росту бур’янів і нової хвилі їх сходів. В зв’язку з цим вкрай необхідно провести рихлення міжрядь овочевих та видалення бур’янів в рядах чи смугах,що сприятиме поліпшенню повітряного режиму ґрунту, створенню мульчуючого шару, збереженню вологи ґрунту, та поліпшенню умов для росту вирощуваних рослин, що стане передумовою отримання високого врожаю належної якості в умовах поточного року.

В даний період слід подбати про визначення та підготовку площ до вирощування овочевих врожаю 2015 року. На площах, що рано звільняють чи звільняють поле (огірок, зеленні овочеві, зернобобові,зернові культури, рання картопля) слід висіяти сидеральні рослини (гірчиця біла, редька олійна, ріпак), які з першої-третьої декади серпня по третю декаду жовтня сформують на гектарі 20-30 тонн зеленої маси, що еквівалентно 15-25 т/га свіжого гною ВРХ. В умовах значної нестачі органічних добрив це дозволить суттєво покращити поживний режим та родючість ґрунту, фіто санітарний стан його.

Зазвичай при розміщенні сидеральних посівів з використанням зернових, зернобобових попередників на кожну тонну поживних решток, що залишаються на полі (подрібненої соломи і кореневих) додають 10 кг азоту аміачної селітри, яку змішують з необхідною кількістю насіння сидеральних рослин і висівають з послідуючим прикочуванням. На городніх і присадибних ділянках сидеральні рослини висівають після збирання врожаю ранніх овочевих чи картоплі. Для кращого розвитку сидеральних рослин на кожну сотку додають 1-1,5 кг аміачної селітри чи 2-3 кг нітроамофоски, які змішують з 150 г насіння редьки  олійної + 100 г гірчиці білої або 150 г ріпаку та 100 г редьки олійної. Добриво і насіння заробляють в ґрунт граблями чи боронками. Заробка в ґрунт  зеленої маси сидератів в середині-кінці жовтня в значній мірі пом’якшує  втрату органічної речовини ґрунту, сприяє зменшенню кількості патогенних організмів, на 15-25% підвищує в наступному році врожайність вирощуваних рослин.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААН УКРАЇНИ

ПРОПОНУЄ ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ КРАЩИХ ДЛЯ УКРАЇНИ

СОРТІВ ОЗИМИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

1

Дослідна станція луб’яних культур

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

мон

Державне підприємство ДГ

Інститут сільського господарства Північного сходу НААН

мон1

Заступник директора з наукової роботи

ІСГ Північного Сходу НААН                                                                               М.Г. Собко