20 грудня 2017 року на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН проведено обласну наукову конференцію на тему: Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Північно-Східному регіоні України» присвячена 100-річчю з початку наукових досліджень з культурою гречки в Сумському регіоні.

  Перші дослідження з гречкою в Сумській області були закладені в 1917-1918 роках. Ці дослідження не передбачалися в основній програмі досліджень на той час Сумської сільськогосподарської дослідної станції. Вони були закладені на прохання місцевих агрономів. В ті далекі часи проводив такі дослідження заступник завідуючого дослідної станції І.М. Фомічов.

   Другий, «селекційний» етап досліджень з культурою гречки, який триває безперервно і до цього часу, розпочався в 1964 році з приходом на дослідну станцію після закінчення аспірантури УСГА Єфіменка Д.Я. Спочатку досліджувались лише елементи технології вирощування гречки, а з організації в 1976 році лабораторії селекції розпочато роботу по створенню нових сортів гречки детермінантного типу.

   Наукова діяльність Д.Я.Єфіменка пов’язана з культурою гречки та впливом метеорологічних факторів на сільськогосподарські рослини. Він є автором і співавтором п’яти монографій, більше 200 наукових публікацій з питань селекції, насінництва і технології вирощування гречки та агрометеорології, 9 патентів на винаходи та авторські свідоцтва на сорти рослин. Довгий час він входив до складу редколегії збірника наукових праць ВАСГНІЛ «Генетика, селекція, насінництво і вирощування гречки».

   Під науковим керівництвом Д.Я.Єфіменка на Сумській сільськогосподарській дослідній станції створена наукова школа по селекції гречки, яку представляли відомі науковці Кайов І.І., Покозій Л.І., Клюс В.М., Барабаш Г.І..   Сьогодні дослідження цієї кульутри проводять науковці лабораторії селекції та насінництва, яку очолює І.М.Страхоліс, кандидат сільськогосподарських наук.

  Основним досягненням в селекції гречки  Інституту є створені сорти Сумчанка, Крупинка, Іванна, Слобожанка, Ювілейна  100, Ярославна, Селяночка, Сімка, площі посіву яких в Україні займають більше 40% від всіх посівних площ гречки, а в Сумській області – більше 70 %.

  За матеріалами конференції надруковано збірник, у якому викладені результати наукових досліджень молодих вчених, аспірантів та науковців  з питань землеробства, рослинництва, селекції і насінництва, тваринництва, інноваційного провайдингу, економіки АПК, історії аграрної науки.

DSC03357 DSC03387 DSC03398 DSC03417 DSC03424 DSC03433