Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ  НАУК  УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ

 

Н А К А З

20.01.2021                               с. Сад                                      № 2-к

   Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантної посади

 

    Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, затвердженого наказом Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України  (далі – Інститут) від 11 січня 2021 року № 6-АГ, у зв’язку з необхідністю зайняття вакантної наукової посади,

           НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити 21 січня 2021 року конкурс на зайняття вакантної наукової посади :
  • Завідувач відділу селекції та насінництва.
 2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача відділу селекції та насінництва, що викладені у додатку № 1 до цього наказу.
 3. Встановити строк подання документів для участі в конкурсі 30  календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
 4. Оголошення про проведення конкурсу з умовами його проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача відділу селекції та насінництва розмістити на офіційному ВЕБ-сайті Інституту 21  січня  2021 р. та довести до відома працівників Інституту, шляхом розміщення інформації на інформаційному стенді.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

     Директор                                                                                  В.М. Кабанець

 

                                                                                                                                                                               Додаток 1

до наказу Інституту

від 20.01.2021 р.

 Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача відділу селекції та насінництва

 1. Найменування підприємства: Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.
 2. Місцезнаходження підприємства: 42343, Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул.Паркова,3.
 3. Строк та місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі:

    Заяви та документи приймаються у строк до 19 лютого 2021 року за адресою: 42343, Сумська область,        Сумський район, с.Сад, вул.Паркова, 3.

   телефон для довідок: (0542) 695-002, електронна пошта: agronauka@gmail.com, веб-сайт https://isgps.pp.ua.

 1. Вимоги до вакантної посади завідувача відділу селекції та насінництва:
 • вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста);
 • мати науковий ступінь доктора наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • повинен мати не менше п’яти років досвіду;
 • за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.
 1. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається поштою, вимоги щодо їх оформлення:
 • письмова заява на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
 • копію документа про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудженого наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в даній  установі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

 1. Перелік учасників конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту https://isgps.pp.ua.
 2. Дата та місце проведення конкурсного відбору:

   Дата початку проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту https://isgps.pp.ua.

    Місце проведення: Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул.Зелена,1, Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.

 1. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

   Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України (https://isgps.pp.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати затвердження вченою радою результатів конкурсу.

  

               Директор                                                                                       В.М. Кабанець