Урожайність ріпаку озимого в Інституті сільського господарства

Північного Сходу НААН України в 2016 році

 

Назва сорту / гібриду Оригінатор сорту/гібриду Вологість при збиранні, % Врожайність в перерахунку на 7 % вологість, т/га
Озима свиріпа
1 Сиринтер ННЦ «Інститут землеробства» НААН України 8,9 1,78
Озима гірчиця
1 Романтика ННЦ «Інститут землеробства» НААН України 9,8 1,59
Озимий ріпак
1 Смарагт Прикарпатська державна с.-г. ДС інституту с/г

Карпатського регіону НААН України

12,0 3,20
2 Черемош 10,2 3,18
3 Антарія Інститут кормів та с/г Поділля НААН України 10,3 3,26
4 Мороз ННЦ «Інститут землеробства» НААН України 9,8 3,02
5 Стілуца Інститут олійних культур НААН України 11,0 3,32