ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 30.06.2016 року

Метеорологія

   На протязі третьої декади червня місяця спостерігалася тепла і ясна погода, опадів не було. Середньодобова температура повітря на кінець декади становила 25,4 ºС. В денні години спостерігалося підвищення температури повітря до 31,0 ºС(27.06). Зниження температури мало місце в вечірні години до 16,0 ºС в повітрі (25,27.06) та до 5 ºС на поверхні грунту (24.06). Вітер за цей період переважав північний 2-4м/с. Відносна вологість знижувалась до 56%. Середня температура грунту на глибині 5 і 40 см становила 29,1 ºС і 21,4 ºС. До кінця декади буде тепло і ясно. Можливі невеликі опади.

Рослинництво

   Озимі зернові. За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу станом на 29.06 посіви озимих культур на більшості площ області знаходяться в задовільному стані. У рослин озимого ячменю ранніх та оптимальних строків сівби наступила фаза воскової стиглості, а у пізніх строків – молочна стиглість, а у рослин озимої пшениці ранніх строків сівби та залежно від сорту – початок воскової стиглості, а при оптимальних та пізніх строках сівби – молочна стиглість.

   Вологість зерна пшениці озимої при молочній стиглості становить 40-50%, а у сортів ранньої групи стиглості відмічено вологість зерна менше ніж 40%, що свідчить про настання воскової фази стиглості зерна.

    В умовах 2016 року рослини пшениці озимої залежно від сортових особливостей і системи удобрення мають висоту в середньому від 90 до 135 см. Така висота рослин у порівнянні з попередніми роками значно більша, отже співвідношення зерна до соломи очікується на рівні не менше 1:1,5.

   Часті опади значно ускладнений фітосанітарний стан в посівах зернових колосових культур. Значного розповсюдження у посівах набув септоріоз, навіть за використання фунгіцидного захисту. На багатьох сортах не стійких до цієї хвороби уражені вже і прапорцеві листки, що в подальшому значно знизить продуктивність рослин.

    Ярі зернові. Станом на 29.06 на всіх площах під ярими зерновими культурами відмічена фаза молочної стиглості. Продовжується  наростання вегетативної маси і сухої речовини. Інтенсивність ростових процесів залежить від забезпеченості вологою і елементами живлення.

   На посівах ярих культур відмічено ураження посівів хворобами (особливо пшениці ярої та ячменю) та шкідниками, тому важливим є використання фунгіцидів та інсектицидів відповідного спектру дії. На насінницьких посівах слід закінчувати  сортову та видову прополку.

    Гречка. Рослини знаходяться в задовільному стані в фенологічній фазі цвітіння. Роль бджолозапилення у формуванні врожаю гречки безперечна. Тому всі господарства, які одержують високі й сталі урожаї цієї культури, надають виключного значення бджолозапилення. Необхідно підвозити пасіку до посівів з розрахунку не менше, як 2-3 бджолосім’ї на гектар посіву гречки, розміщувати вулики з бджолами ближче до посівів гречки. Такої кількості буває звичайно достатньо, якщо під час цвітіння тривалий час утримуються сприятливі умови погоди. Найсприятливіша для гречки відносна вологість повітря 80-95 %. Разом з тим при надмірній вологості повітря випаровування вологи гречкою зменшується і концентрація цукру в нектарі знижується. І навпаки, за пониженої вологості повітря та високої температури нектар висихає, кристалізується і є недоступний для бджіл. Тривалі опади в період цвітіння гречки і хмарні дні призводять до посиленого росту вегетативної маси і різкого зниження виділення нектару. Іноді сильні опади вимивають нектар із квіток гречки. Для виділення нектару найкраща тиха, тепла, сонячна погода з достатньою вологістю повітря і періодичними, особливо у нічний час, дощами.

  Просо. Рослини проса знаходяться у фенологічній фазі – початок викидання волоті. Необхідно спостерігати за появою шкідників (трипси, стеблові метелики). В початковий період масової появи зазначених шкідників необхідно обробити поля проса інсектицидами.

Значної шкоди цій культурі наносять личинки просяного комарика. Сильніше пошкоджуються рослини пізнього строку сівби. Личинки заляльковуються всередині зернин проса, і тому вони залишаються плюсклими та недорозвиненими. У літній період вегетації для хімічного захисту проса від шкідників (просяного комарика та попелиці) використовують БІ-58 новий, 40%  (0,7-1,0 л/га ).

Стан посівів проса на даний період задовільний.

   Соя. Рослини середньоранньостиглих та ранньостиглих сортів перебувають у фазі бутонізації, а за ранніх строків сівби – початку цвітіння.

  Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного періоду сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до цвітіння вона засвоює 16,6% азоту,10,4 фосфору,24,7% калію; від цвітіння  до початку формування насіння і до початку його наливання  відповідно 78,5;50 і 82,2;. У зв’язку з цим, вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними формами макро – і мікроелементів в процесі онтогенезу можна за рахунок застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних позакореневих добрив типу Нутрівант, Еколист, Плантафол, Кристалон, Реаком, Вуксал, Акварін тощо, які характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. Підживлення посівів проводять у фазах бутонізації, утворення зелених бобів та їх наливання.

   Крім того за надмірної кількості опадів, підвищеної вологості грунту і повітря висока ймовірність ураження рослин хворобами, які проявляються на всіх фазах росту і розвитку рослин. Рослини сої часто уражуються одночасно кількома хворобами, що різко знижує урожай зерна, вміст білка та олії. Для ряду хвороб в умовах поточного року виправдано застосування хімічних засобів захисту рослин. Вибір того чи іншого препарату (фунгіциду) залежить від типу хвороби, яка проявляється чи очікується, її розвитку на рослинах та порогу шкодо чинності.

   В зв’язку розширенням площ посіву сої захист рослин від шкідливих об’єктів набуває особливого значення. Для своєчасного проведення заходів по догляду за рослинами сої слід вести постійні спостереження за станом розвитку рослин та шкодочиних об’єктів та застосовувати конкретні заходи по попередженню їх розповсюдження.

   В Україні відомо 114 видів шкідників сої – це комахи, кліщі, слимаки тощо. Найбільш уразливі рослини у період закладання генеративних органів та формування насіння. При загрозі розповсюдження  шкідників посіви обробляють препаратами Бі – 58 новий, 40% к.е.,(0,5-1,0 л/га), арріво, 25%к.е. (0,4 л/га) та ін., при появі переноспорозу , бактеріальних плямистостей, церкоспорозу, антракнозу, інших хвороб – застосовують альєт, 80% з.п. (1,2-1,8 кг/га), ровраль 50 ВП (1,5 кг/га) та ін.

   За недостатнього росту бульбочок на коренях рослин (менше 5шт./рослину) та при вирощуванні високродуктивних сортів ефективним є внесення в підживлення азотних і фосфорних добрив у дозі 20-30 кг/га у фазі бутонізації.

   Горох. Рослини даної культури на більшості площ знаходяться в фазі завершення  цвітіння – наливу бобів. Висока вологість, часті опади сприяють розвиткові таких хвороб як аскохітоз, фузаріоз, кореневі гнилі, борошниста роса, сіра гниль. Щоб запобігти ураженню, посіви слід обробити фунгіцидами типу Рекс Т, к.с. (0,5-1,0 л/га), Танго, к.е. (0,6-0,8 л/га), Фундазол, в.г. (1 кг/га), Цинеб, в.г. (2 кг/га). В дану фазу, особливо при підвищених температурах шкодочинною є попелиця (ЕПШ не більше 2 колоній на м2) і тому при перевищенні ЕПШ на посівах слід застосувати інсектициди типу  Бі-58 новий, к.е. (0,5-1,0 л/га ), Нурел-Д, к.е. (0,8 л/га), Парашут 450, мк.с (0,25-0,5 л/га), Фастак, 10 % к.е. (0,15-0,25 л/га), Штефесін, к.е. (0,2-0,25 л/га). Доцільно також застосувати позакореневі підживлення мікродобривами типу Росток з 5% в.р. сечовини, Реаком, Наномікс та ін.

 Овочівництво

   Кінець червня – початок липня  – період активного догляду за посівами овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю. Погодні умови сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та разом з тим  спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують і проведення прополювань вручну в рядах чи смугах. При цьому (при потребі) коригують густоту насаджень. Стає реальністю захворювання рослин (цибулі і огірка – пероноспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід регулярно обробляти дозволеними фунгіцидами (кожних 8-12 діб – згідно регламенту використання) з періодичною зміною препаратів.

   Не зменшується актуальність постійного контролю посівів овочевих, особливо хрестоцвітих культур по заселенню їх шкідниками (тля,блішки хрестоцвіті та ін.). При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.