ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 14.07.2016 року

Метеорологія

   На кінець першої декади липня місяця середньодобова температура повітря становила 19,80 С. Опадів випало 1,6 мм. Маскимальна температура повітря  за ці дні становила 25,00 С (09-10.07), мінімальна була 12,00 С в повітрі та 10,00 С (8-9.07) на поверхі ґрунту. Вітер переважав західний, 3-4 м/с. Відносна вологість знижувалась до 33%. Середня температура ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 22,10 С і 19,10 С.

    На початок другої декади липня середньодобова температура повітря становила 24,8С. Опадів не було. До кінця декади буде тепла і ясна погода.

    Озимі зернові. За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу станом на 14.07 посіви озимих культур на більшості площ області знаходяться в задовільному стані. У рослин озимої пшениці та озимого ячменю усіх строків сівби відмічена повна стиглість, та завершується достигання для пізніх строків сівби, залежно від сорту та системи удобрення.

   Станом на 14.07  вологість зерна становила для сортів Ластівка одеська, Запашна – в межах 9-11%, для сортів Оберіг Миронівський, Статна, Пилипівка – 10-12%, Богдана – 15-17%.

    На посівах, де рослини  були захищені від хвороб та шкідників, та внесено оптимальні дози добрив – озимі зернові колосові достигають повільніше, вони формують більш високий врожай, а на посівах, де ці заходи не були проведені у повному об’ємі – рослини вже мають багато щуплого зерна і вологість його становить в межах 9-10%.

    В умовах 2016 року рослини пшениці озимої залежно від сортових особливостей і системи удобрення мають висоту в середньому від 90 до 135 см. Така висота рослин у порівнянні з попередніми роками значно більша, отже співвідношення зерна до соломи очікується на рівні не менше 1:1,5. Значна частина посівів в Сумській області вилягла через значні опади та шквальний вітер, що пройшли за останні декілька тижнів.

    Більші площі полеглих рослин відмічено там, де є протяги та висота рослин більше 100 см. Таке явище слід врахувати при розробці стратегії і тактики жнив, оскільки збирання полеглих хлібів буде пов’язано з додатковими затратами як робочого часу, так і паливно-мастильних матеріалів.

    Слід нагадати, що згідно з біологічними особливостями зернових культур тривалість збирання колосових не повинна перевищувати 10 днів. При затягуванні строків збиральних робіт зростають втрати зерна і вже на 15 день складають 6-8 %. Залежно від технічного стану, правильності технологічних регулювань робочих органів збиральних машин, погодних умов на 20 день збирання втрати зерна озимої пшениці можуть досягнути 15-20 %.

   З метою підвищення агрохімічних та фізичних показників ґрунтів та   зменшення темпів їх деградації,  рекомендуємо надлишок соломи озимих залишати в подрібненому стані по полях.

   Ярі зернові. Станом на 14.07 на більшості площ під ярими зерновими культурами завершується фаза достигання, окрім вівса.  Слід звернути увагу на те, що в посівах після вилягання можливий підгін або значна кількість бур’янів, то у такому випадку, за умов стійкої сонячної погоди, рекомендовано застосовувати роздільний спосіб збирання.

    Гречка. Рослини знаходяться в задовільному стані в фенологічній фазі цвітіння – плодоутворення. Роль бджолозапилення у формуванні врожаю гречки безперечна. Тому всі господарства, які одержують високі й сталі урожаї цієї культури, надають виключно значення збільшенню необхідної кількості бджолосімей для запилення. Найсприятливіша для гречки відносна вологість повітря 70-80 %. В зв’язку з складними погодними умовами, які склалися в період вегетації рослин гречки (часті дощі) сприяли місцями виляганню рослин гречки. Тривалі опади в період цвітіння гречки і хмарні дні призводять до посиленого росту вегетативної маси і різкого зниження виділення нектару. Іноді сильні опади вимивають нектар із квіток гречки. Для виділення нектару найкраща тиха, тепла, сонячна погода з достатньою вологістю повітря і періодичними, особливо у нічний час, дощами.

 Просо. Посіви проса знаходяться у фазі цвітіння – формування зернівок. За останній тиждень спостерігається прискорення ростових процесів, що може сприяти підвищенню продуктивності даної культури.

   Слід зазначити, необхідно спостерігати за появою шкідників (трипси, стеблові метелики). В початковий період масової появи зазначених шкідників, необхідно обробити поля проса інсектицидами.

   Значної шкоди цій культурі наносять личинки просяного комарика. Сильніше пошкоджуються рослини пізнього строку сівби. Личинки заляльковуються всередині зернин проса, і тому вони залишаються плюсклими та недорозвиненими. У літній період вегетації для хімічного захисту проса від шкідників (просяного комарика та попелиці) використовують БІ-58 новий, 40%  (0,7-1,0 л/га ).

    Стан посівів проса на даний період задовільний.

Овочівництво

   Перша половина липня  – період активного догляду за посівами овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю. Погодні умови сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та разом з тим  спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь, де це дозволяє розвиток рослин з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують  проведення прополювань вручну в рядах чи смугах. При цьому (при потребі) коригують густоту насаджень. Є реальністю захворювання рослин (цибулі і огірка – пероноспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід регулярно обробляти дозволеними фунгіцидами (кожних 8-12 діб – згідно регламенту використання) з періодичною зміною препаратів.

   Не зменшується актуальність постійного контролю за рослинами в посівах овочевих, особливо хрестоцвітих культур по заселенню їх шкідниками (тля, блішки хрестоцвіті та ін.). При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.

Заступник директора з наукової

 роботи ІСГ Північного Сходу   НААН                                                                                               М.Г. Собко