ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 21.07.2016 року

 Метеорологія

   На кінець другої декади липня спостерігалася середньодобова температура повітря 26,10 С. Опадів випало 22,6 мм. В денні години стовпчик термометра в повітрі піднімався до 350  С. Мінімальна температура була 14,00  С (20.07) в повітрі та 10,00  С(20.07) на поверхні ґрунту.  Вітер переважав південний 5-6 м/с. Відносна вологість повітря знижувалась до 30%. Середня температура ґрунту на глибині 5 і40 см становила 26,60  С і 21,00  С. На початок третьої декади  прогнозується незначне зниження температури в повітрі, можливі невеликі опади, спостерігатиметься хмарність з проясненням.

   Озимі зернові. Збиральна площа озимої пшениці в Сумській  області у 2016 році становить 218,5 тис. га.

Рослини знаходяться у фазі повної стиглості зерна. У всіх районах області вже розпочато збиральні роботи. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 19 липня в області зібрано озимої пшениці з площі 55,0 тис. га, це 25,0% від загальної збиральної площі. При цьому врожайність зерна становить 4,13 т/га. Озимого ячменю зібрано з площі 971 га, тобто 95,0% від загальної збиральної  площі з урожайністю 3,05 т/га.

    В умовах 2016 року рослини пшениці озимої залежно від сортових особливостей і системи удобрення мають висоту в середньому від 90 до 135 см. Така висота рослин у порівнянні з попередніми роками значно більша, отже співвідношення зерна до соломи є на рівні не менше 1:1,5.

    З метою підвищення агрохімічних та фізичних показників ґрунтів та   зменшення темпів їх деградації,  рекомендуємо надлишок соломи озимих залишати в подрібненому стані на полях.

   Значна частина посівів   вилягла через значні опади та шквальний вітер, що пройшли за останні декілька тижнів, що безумовно ускладнить збирання зернових колосових та збільшить втрати врожаю.

   Станом на  19.07 запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту складають 126-130 мм залежно від культури (таблиця 1), що, в цілому, оцінюються як задовільні. У шарі 0-20 см запаси продуктивної вологи також задовільні і складають 21-22 мм.

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи у ґрунті, мм

Культура Шар грунту, см
0-20 0-50 0-100
озима пшениця 21,4 62,9 126,4
ярий ячмінь 22,0 63,1 130,6

 

 

   Слід нагадати, що згідно з біологічними особливостями зернових культур тривалість збирання колосових не повинна перевищувати 10 днів. При затягуванні строків збиральних робіт зростають втрати зерна і вже на 15 день складають 6-8 %. Залежно від технічного стану, правильності технологічних регулювань робочих органів збиральних машин, погодних умов на 20 день збирання втрати зерна озимої пшениці можуть досягнути 15-20 %.

   Ярі зернові. В області посіви ячменю ярого  займають – 52,6 тис. га. Ярі колосові  знаходяться у фазі достигання, а ранні сорти або ранні посіви у фазі повної стиглості зерна. Тому необхідно слідкувати в динаміці за вологістю зерна, з метою вчасного обмолоту.

За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 19 липня в області зібрано ячменю ярого  з площі 11,4 тис. га або 30,8% від загальної площі. Врожайність зерна складає 30,8 ц/га.

Враховуючи схильність ячменю до полягання та ламкості колосу, що призводить до значних втрат врожаю, необхідно передбачити в планах і організувати його збирання в стислі строки.

Слід звернути увагу на те, що в посівах після вилягання можливий підгін або значна кількість бур’янів, то у такому випадку, за умов стійкої сонячної погоди, рекомендовано застосовувати роздільний спосіб збирання.

   Соя. Рослини середньоранньостиглих та ранньостиглих сортів перебувають у фазі завершення цвітіння – утворення бобів.

   Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного періоду сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до цвітіння вона засвоює 16,6% азоту,10,4 фосфору,24,7% калію; від цвітіння  до початку формування насіння і до початку його наливання  відповідно 78,5;50 і 82,2;. У зв’язку з цим, вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними формами макро – і мікроелементів в процесі онтогенезу можна за рахунок застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних позакореневих добрив типу Нутрівант, Еколист, Плантафол, Кристалон, Реаком, Вуксал, Акварін тощо, які характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. Підживлення посівів проводять у фазах бутонізації, утворення зелених бобів та їх наливання.

   Крім того за надмірної кількості опадів, підвищеної вологості грунту і повітря висока ймовірність ураження рослин хворобами, які проявляються на всіх фазах росту і розвитку рослин. Рослини сої часто уражуються одночасно кількома хворобами, що різко знижує урожай зерна, вміст білка та олії. Для ряду хвороб в умовах поточного року виправдано застосування хімічних засобів захисту рослин. Вибір того чи іншого препарату (фунгіциду) залежить від типу хвороби, яка проявляється чи очікується, її розвитку на рослинах та порогу шкодочинності.

  За недостатнього росту бульбочок на коренях рослин (менше 5шт./рослину) та при вирощуванні високопродуктивних сортів ефективним є внесення в підживлення азотних і фосфорних добрив у дозі 20-30 кг/га у фазі бутонізації та обробіток рослин комплексними водорозчинними добривами в період утворення бобів.

Овочівництво

    Друга половина липня  – період активного догляду за посівами овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю.

   В цей період проводять збір врожаю огірка, часнику та цибулі з сіянки. Для отримання якісної продукції плоди огірка збирають щоденно, часник та цибулю підкошують та не обрізаючи укладають для просушування в валки чи тонким шаром в сухих приміщеннях з доброю вентиляцією. Обрізання листя (залишаючи 2-4 см його основи) проводять при повному висиханні несправжнього стебла. Зазвичай цю роботу проводять через 8-10 діб польового,  чи 15-25 діб просушування в сухих приміщеннях.

   Погодні умови сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та разом з тим  спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь, де це дозволяє розвиток рослин з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують  проведення прополювань вручну в рядах чи смугах. При цьому (при потребі) коригують густоту насаджень. Є реальністю захворювання рослин (цибулі і огірка – пероноспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід регулярно обробляти дозволеними фунгіцидами (кожних 8-12 діб – згідно регламенту використання) з періодичною зміною препаратів.

    Не зменшується актуальність постійного контролю за рослинами в посівах овочевих, особливо хрестоцвітих культур по заселенню їх шкідниками (тля, блішки хрестоцвіті та ін.). При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.

 

Заступник директора з наукової

 роботи ІСГ Північного Сходу

 НААН                                                                                                   М.Г. Собко