ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 04.08.2016 року

 Метеорологія

   На кінець третьої декади липня спостерігалася середньодобова температура повітря 25,40 С. За ці дні опадів не було. В денні години стовпчик термометра в повітрі піднімався до 32,00  С (30.07).Найнижча  температура повітря   18,00  С була  28.07, а на поверхні грунту  16,00  С(28,22.07).  Вітер переважав північно-східний,  3-5 м/с. Відносна вологість повітря знижувалась до 42%. Середня температура ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 24,50  С і 20,80С.  Перша декада серпня місяця почалася без опадів із середньодобовою температурою повітря 25,10С. До кінця декади буде ясно, температурний режим спостерігатиметься вище норми.

 Озимі зернові.

   У всіх районах області тривають збиральні роботи. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 2 серпня в області зібрано озимої пшениці з площі 158,6 тис. га, це 73,0% від загальної збиральної площі. Врожайність зерна становить 4,24 т/га. Озимого ячменю зібрано з площі 1,018 тис. га, тобто 100,0% від загальної збиральної  площі з урожайністю 3,16 т/га.

   Станом на 01.08 запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту становлять  121 мм і  залежать від культури, попередника, системи обробітку грунту (таблиця 1), що, в цілому, оцінюються як задовільні. У шарі 0-20 см запаси продуктивної вологи складають 18-20 мм.

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи у ґрунті, мм

Культура

Шар грунту, см

0-20 0-50 0-100
ярий ячмінь 18 65 121

Слід нагадати, що згідно з біологічними особливостями зернових культур тривалість збирання колосових не повинна перевищувати 10 днів. При затягуванні строків збиральних робіт зростають втрати зерна і вже на 15 день складають 6-8 %. Залежно від технічного стану, правильності технологічних регулювань робочих органів збиральних машин, погодних умов на 20 день збирання втрати зерна озимої пшениці можуть досягнути 15-20 %.

  Поряд із збиральними роботами на черзі підготовка ґрунту під сівбу озимини майбутнього року. На площах зібраного гороху може відбуватися інтенсивний ріст бур’янів, тому головним і важливим прийомом є своєчасне лущення стерні, щоб не допустити їх переростання, що негативно вплине на якість послідуючого основного обробітку ґрунту. Як показує досвід, саме основний обробіток ґрунту найбільше впливає на термін своєчасної появи сходів озимих культур та їх послідуючий розвиток.

  Залежно  від попередника та вологості ґрунту  застосовують відвальний або безвідвальний спосіб його обробітку. Коли орний шар містить менше 20 мм продуктивної вологи ефективнішим є безвідвальний (поверхневий обробіток дисковими  лущильниками, плоскорізами), а при достатньому зволоженні, на забур’янених площах та після багаторічних трав кращі результати  дає відвальний обробіток плугами. Сьогодні є перспективним мінімальний обробіток ґрунту.

  Слід вже зараз визначитися та придбати насіння озимих культур для посіву під урожай 2017 року. При виборі сортів необхідно обов’язково враховувати ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування.

  Ярі зернові. В області посіви ячменю ярого  займають – 52,6 тис. га. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 2 серпня в області зібрано ячменю ярого з площі 27,12 тис. га або 51 % від загальної площі. Врожайність зерна складає 32,8 ц/га. Вівса зібрано з площі 1,5 тис. га або 13% із урожайністю 2,96 т/га.

   Соя. Рослини середньоранньостиглих та ранньостиглих сортів перебувають у фазі   утворення бобів –наливу насіння.

  Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного періоду сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до цвітіння вона засвоює 16,6% азоту,10,4 фосфору,24,7% калію; від цвітіння  до початку формування насіння і до початку його наливання  відповідно 78,5;50 і 82,2;. У зв’язку з цим, вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними формами макро – і мікроелементів в процесі онтогенезу можна за рахунок застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних позакореневих добрив типу Нутрівант, Еколист, Плантафол, Кристалон, Реаком, Вуксал, Акварін тощо, які характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. Підживлення посівів проводять у фазах бутонізації, утворення зелених бобів та їх наливання.

  Крім того за надмірної кількості опадів, підвищеної вологості грунту і повітря висока ймовірність ураження рослин хворобами, які проявляються на всіх фазах росту і розвитку рослин. Рослини сої часто уражуються одночасно кількома хворобами, що різко знижує урожай зерна, вміст білка та олії. Для ряду хвороб в умовах поточного року виправдано застосування хімічних засобів захисту рослин. Вибір того чи іншого препарату (фунгіциду) залежить від типу хвороби, яка проявляється чи очікується, її розвитку на рослинах та порогу шкодочинності.

  В даний період вже призупинилось утворення  бульбочок на коренях рослин, при вирощуванні високопродуктивних сортів ефективним є внесення в підживлення азотних і фосфорних добрив у дозі 20-30 кг/га та обробіток рослин комплексними водорозчинними добривами в період утворення бобів. Ця обробка підтримуватиме життєздатність кореневої системи, продовжить тривалість активного фотосинтезу листя, сприятиме формуванню виповненого зерна високої якості.

Овочівництво

   Початок серпня – період догляду за посівами пізніх овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю.

   В цей період проводять збір врожаю огірка, томата та цибулі з сіянки. Для отримання якісної продукції плоди огірка збирають щоденно, цибулю підкопують та не обрізаючи укладають для просушування в валки чи тонким шаром в сухих приміщеннях з доброю вентиляцією. Обрізання листя (залишаючи 2-4 см його основи) проводять при повному висиханні несправжнього стебла. Зазвичай цю роботу проводять через 8-10 діб польового,  чи 15-25 діб просушування в сухих приміщеннях.

   Погодні умови сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та разом з тим  спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь, де це дозволяє розвиток рослин з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують  проведення прополювань вручну в рядах чи смугах. Є реальністю захворювання рослин буряка столового  церкоспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід обробляти дозволеними фунгіцидами.

   Не зменшується актуальність постійного контролю за рослинами в посівах овочевих, особливо хрестоцвітих культур по заселенню їх шкідниками (тля, блішки хрестоцвіті та ін.). При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.

Заступник директора

з наукової  роботи                                                             М.Г. Собко