ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 11.08.2016 року

 Метеорологія

    Середньодобова температура повітря на кінець першої декади серпня місяця становила 23,2 ºС. Опадів за цей період випало 6,9 мм. В денні години максимальна температура повітря піднімалась до 35 ºС(07.08). Мінімальна знижувалась в повітрі до 13,0 ºС (05,09.08), а на поверхні ґрунту до 10 ºС (05,06,08.08). Вітер переважав північно – західний 4м/с. Відносна вологість повітря знижувалась до 36 %. Середня температура  ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 23,9 ºС  і 20,2 ºС.

   Початок другої декади серпня місяця прогнозується бути теплим та ясним, можливі невеликі опади.

Рослинництво

   Озимі зернові. У всіх районах області завершується збиральні роботи. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 9 серпня в області зібрано озимої пшениці з площі 206,0 тис. га, це 94,0% від загальної збиральної площі. Врожайність зерна становить 4,23 т/га.

    Поряд із збиральними роботами на черзі підготовка ґрунту під сівбу озимини майбутнього року. На площах зібраного гороху та інших парових  попередників може відбуватися інтенсивний ріст бур’янів, тому головним і важливим прийомом є своєчасне лущення стерні, щоб не допустити їх переростання, що негативно вплине на якість послідуючого основного обробітку ґрунту. Як показує досвід, саме основний обробіток ґрунту найбільше впливає на термін своєчасної появи сходів озимих культур та їх послідуючий розвиток.

   Станом на 09.08 запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту становлять  110 мм і  залежать від культури, попередника, системи обробітку грунту (таблиця 1), що, в цілому, оцінюються як задовільні. У шарі 0-20 см запаси продуктивної вологи складають 25 мм.

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи у ґрунті, мм

Культура Шар грунту, см
0-20 0-50 0-100
ярий ячмінь 25 60 110

     Залежно  від попередника та вологості ґрунту  застосовують відвальний або безвідвальний спосіб його обробітку. Коли орний шар містить менше 20 мм продуктивної вологи ефективнішим є безвідвальний (поверхневий обробіток дисковими  лущильниками, плоскорізами), а при достатньому зволоженні, на забур’янених площах та після багаторічних трав кращі результати  дає відвальний обробіток плугами. Сьогодні є перспективним мінімальний обробіток ґрунту, тобто безвідвальний.

    Слід вже зараз визначитися та придбати насіння озимих культур для посіву під урожай 2017 року. При виборі сортів необхідно обов’язково враховувати ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування.

   Ярі зернові. За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА станом на 9 серпня в області зібрано ячменю ярого з площі 42,9 тис. га або 81 % від загальної площі. Врожайність зерна складає 32,2 ц/га. Вівса зібрано з площі 5,01 тис. га або 44% із урожайністю 2,81 т/га.

   Лущення стерні є дієвим заходом боротьби з інтенсивним ростом бур’янів на площах де вже  зібрано врожай, а  переростання бур’янів  негативно впливає на якість основного обробітку ґрунту.

   Гречка. Стан посівів гречки – задовільний. Гречка знаходиться у фенологічній фазі  цвітіння – плодоутворення. Висота рослин гречки залежно від строків сівби в середньому коливається  від  90 до 130 см. Залежно від строків сівби рослини сформували від 25 до 57 шт. зрілих зерен на рослині. Господарська стиглість зерна – від 63 до 72%.

       Гречка достигає нерівномірно: при наближенні строків збирання на одній рослині можна виявити одночасно зелені листки, стиглі плоди, зелені плоди, що не сформувалися та квітки. Щоб запобігти обсипанню найбільш цінного достиглого зерна, до роздільного збирання гречки приступають при побурінні 75-85% плодів. При скошуванні гречки насіння знаходиться у фазі молочно-воскової стиглості, під час лежання її у валках за рахунок підтягування пластичних речовин з стебла в листя в більшості виповнюється і набуває вигляду нормального спілого зерна. Тільки частина зерна найбільш зеленого не виповнюється і утворює так званий «рудяк». Запізнення зі скошуванням гречки часто призводить до її вилягання та великих втрат зерна. Через 5-7 днів після скошування, коли вологість вегетативної маси буде не більше 30-35%, а стиглого зерна 16-17%, підсохлі валки обмолочують зернозбиральними комбайнами, відповідно зменшують число обертів барабана до 500-600 об./хв.

  Втрати врожаю при скошуванні значною мірою залежать від вологості повітря на цей час. Найменшими вони бувають, коли відносна вологість повітря становить не менше 50%, що відмічається переважно вранці, ввечері і вночі, а також у хмарну погоду. Оптимальна висота скошування 15-20 см, при високому стеблостої (понад 90 см) – до 25 см. На такій стерні валок надійно утримується, рослини не торкаються землі і швидко просихають. Валки на звичайних рядкових посівах укладають упоперек або під кутом до напрямку сівби, а на широкорядних – лише впоперек.

   Просо. Стан посівів проса – задовільний.  Посіви проса знаходяться в фазі – формування та  достигання зернівок. Достигання волоті у проса розтягнуте, воно триває майже 20 днів. Звичайно прийнято вважати просо готовим до збирання тоді, коли зерно в середній частині волоті має воскову стиглість. Для збирання комбайнами просо вважається готовим, коли достиглих зерен налічується не менше як 90%. До скошування жатками при роздільному способі збирання можна приступати раніше – коли у волоті можна нарахувати 75-80% стиглих зерен. Недостиглі зерна при цьому під час підсушування валків виповнюється за рахунок пересування пластичних речовин із стебел. Встановлено, що зерно у верхній частині волоті завжди буває найкращої якості. Практикою встановлено, що просо потрібно збирати не раніше, як за 5-6 днів до настання повної стиглості.

    Соя. Рослини середньоранньостиглих та ранньостиглих сортів перебувають у фазі   наливу насіння.

Відомо, що надходження елементів живлення впродовж вегетаційного періоду сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до цвітіння вона засвоює 16,6% азоту,10,4 фосфору,24,7% калію; від цвітіння  до початку формування насіння і до початку його наливання  відповідно 78,5;50 і 82,2;. У зв’язку з цим, вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними формами макро – і мікроелементів в процесі онтогенезу можна за рахунок застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних позакореневих добрив типу Нутрівант, Еколист, Плантафол, Кристалон, Реаком, Вуксал, Акварін тощо, які характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. Підживлення посівів проводять у фазах бутонізації, утворення зелених бобів та їх наливання.

    Крім того за надмірної кількості опадів, підвищеної вологості грунту і повітря висока ймовірність ураження рослин хворобами, які проявляються на всіх фазах росту і розвитку рослин. Рослини сої часто уражуються одночасно кількома хворобами, що різко знижує урожай зерна, вміст білка та олії. Для ряду хвороб в умовах поточного року виправдано застосування хімічних засобів захисту рослин. Вибір того чи іншого препарату (фунгіциду) залежить від типу хвороби, яка проявляється чи очікується, її розвитку на рослинах та порогу шкодочинності.

   В даний період вже призупинилось утворення  бульбочок на коренях рослин. При вирощуванні високопродуктивних сортів ефективним є внесення в підживлення азотних і фосфорних добрив у дозі 20-30 кг/га та обробіток рослин комплексними водорозчинними добривами в період утворення бобів. Ця обробка підтримуватиме життєздатність кореневої системи, продовжить тривалість активного фотосинтезу листя, сприятиме формуванню виповненого зерна високої якості.

Овочівництво

    Середина серпня – період догляду за посівами пізніх овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю.

    В цей період проводять збір врожаю огірка, томата та цибулі. Для отримання якісної продукції плоди огірка збирають щоденно, цибулю підкопують та не обрізаючи укладають для просушування в валки чи тонким шаром в сухих приміщеннях з доброю вентиляцією. Обрізання листя (залишаючи 2-4 см його основи) проводять при повному висиханні несправжнього стебла. Зазвичай цю роботу проводять через 8-10 діб польового,  чи 15-25 діб просушування в сухих приміщеннях.

   Погодні умови сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та разом з тим  спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь, де це дозволяє розвиток рослин з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують  проведення прополювань вручну в рядах чи смугах. Є реальністю захворювання рослин буряка столового  церкоспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід обробляти дозволеними фунгіцидами.

    Не зменшується актуальність постійного контролю за рослинами в посівах овочевих, особливо хрестоцвітих культур по заселенню їх шкідниками (тля, блішки хрестоцвіті та ін.). При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.

 

Заступник директора

ІСГ Північного Сходу НААН  з наукової  роботи                                                         М.Г. Собко