ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 29.09.2016 року

 

Метеорологія

    На кінець третьої декади вересня місяця спостерігалося зниження   температурного режиму та хмарність. Середньодобова температура повітря становила 9,6 ºС. Опадів не було. В денні години  температура повітря     піднімалась до 15,5 ºС (24.09), а вночі мало місце  зниження   до 3,0 ºС (24.09), а на поверхні ґрунту до мінус 2,0  ºС(24.09). Вітер переважав північно – західний 5-7 м/с. Відносна вологість знижувалась до 49%. Середня температура ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 11,6 і 12,0 ºС.

   До кінця  декади спостерігатиметься незначне підвищення температурного режиму, можливі невеликі опади, хмарність.

Рослинництво

   Озимі зернові. В області триває сівба озимих зернових колосових культур. Станом на 29.09 підготовлено під сівбу озимини 187,9 тис. га, тобто 83% від запланованої площі. Вже посіяно 140,5 тис. га озимої пшениці або 68% від запланованого, а  озимого жита 5,8 тис. га або 76%.

   Станом на 29.09  запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту становлять 107-110 мм,  залежать від культури, попередника, системи обробітку грунту (таблиця 1) і в цілому, оцінюються як задовільні. У шарі 0-20 см запаси продуктивної вологи становлять  8-12 мм і є незадовільними.

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи у ґрунті, мм

Культури Шар грунту, см
0-20 0-50 0-100
Непарові попередники 8-12 46-52 107-110

Отже, наявні запаси вологи в грунті створюють на даний час проблему для початкового розвитку озимої пшениці в осінній період.

   За багаторічними дослідженнями науковців Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН  в цьогорічних умовах оптимальними строками сівби у Лісостеповій частині області є 15-20 вересня.

   Станом на 29.09.2016 р. на посівах озимих ранніх строків сівби (1 вересня) рослини знаходяться у фазі одного-двох листків, а на посівах 10 вересня з’являються сходи. У більш пізні строки сівби повноцінні сходи не отримані через нестачу вологи у верхньому шарі грунту. Слід зауважити, що середньобагаторічне припинення вегетації озимих припадає  на 26 жовтня.

   При сівбі у пізні строки необхідно збільшити норму висіву на 10%, а глибину загортання насіння зменшити до 3-4 см з обов’язковим прикочуванням. Сівба у більш пізній строк є ризикованою.

   Соя. Кінець вересня-початок жовтня – період завершення збирання врожаю сої. Сою збирають прямим комбайнуванням  у фазі повної стиглості  при вологості зерна 14 -16 %. Висота зрізу рослин залежить від висоти розміщення нижніх бобів.  Для більшості сортів вона не повинна перевищувати 6-8 см, в зв’язку з тим, що 6-7 % бобів розміщується на висоті до 5 см, тому різальний апарат встановлюють на найнижчий зріз. Частоту обертання барабана знижують до 500-600 обертів на хвилину, а при вологості насіння нижче 12% до 300-400 обертів на хвилину. Оптимальна швидкість збирального агрегату при цьому 6-7 км / годину.

   Первинне очищення насіння сої проводять на машинах ОВП-20А або ОВС-25. Швидкість повітря в сепарувальних машинах має становити 12-13 м/сек. Після очищення  соя підлягає підсушуванню (при вологості більше  14%, що дуже ймовірно при збиранні врожаю в кінці вересня – на початку жовтня, коли визрівання насіння і втрата ним вологи значно сповільнюється). Перші 5 годин зерно сушать при температурі 30-350 С, поступово збільшуючи до 400 С.

   Очищене і висушене товарне зерно можна зберігати насипом при  товщині не більше 1,5 м або в мішках, у штабелі, висота яких не перевищує 2,5м або у біг-бегах  в два яруси.

   Овочеві рослини. Друга половина вересня – період завершення збирання врожаю більшості овочевих рослин (пасльонові баштанні) та підготовки до збирання і початку збирання овочевих пізньостиглих – коренеплідні, пізня білоголова капуста.

   Літній період 2016 року мав певні особливості для вегетації овочевих рослин. Часті дощі в червні- липні зумовили формування кореневої системи овочевих у верхніх шарах грунту, ущільнення його,  що в подальшому погіршило ріст та розвиток рослин, формування врожаю. Особливо негативний цей вплив відмічено на рослинах буряка столового, а на окремих площах і капусти пізньостиглої.

   В даний час окремі городники вже розпочали збирання врожаю коренеплідних овочевих. Зазвичай врожай коренеплодів для зберігання збирають при зниженні середньодобових температур до +4…+60 С, але до заморозків, тому що підмерзлі коренеплоди втрачають якість і погано зберігаються.

   При збиранні у вологу погоду коренеплоди при вибиранні їх із грунту без очищення повинні «обвітритись» протягом кількох годин, після чого від них краще відділяється земля, вони менше травмуються при обрізанні листків і мають кращий товарний вигляд.

   Збирання врожаю капусти пізньостиглої для тривалого зберігання проводять при значному зниженні середньодобових температур – зазвичай в середині – кінці жовтня. Для кращого збереження головок їх зрізують з 3-4 покривними зеленими листками і на 2-3 доби залишають для часткового підсихання в полі. Закладають капусту на зберігання в спеціальне сховище чи кагат.