ІНФОРМАЦІЯ моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 21.05.2020 року

ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 21.05.2020 року

 Землеробство

   Надзвичайно ефективні і вчасні опади  травня в кількості біля 40 мм суттєво виправили вологозапаси ґрунту. Станом на 20.05.2020 року в орному горизонті міститься від 23 до 25 мм продуктивної вологи, котра капілярно з’єдналась з вологою нижніх горизонтів ґрунту.

   Запаси продуктивної вологи в метровому горизонті ґрунту складають 160-165 мм.

Рослинництво

   Озима пшениця. Станом на 20 травня 2020 року рослини озимої пшениці оптимальних строків сівби (до 20 вересня) знаходяться в фазі виходу прапорцевого листка, пізніх строків сівби (до 1 листопада) проходят період стеблування. На рослинах озимого жита та ячменю спостерігається початок фази колосіння.

   Основним завданням догляду за посівами озимих зернових культур в даний період є запобігання поширення хвороб. Гарний стан посівів з осені 2019-го, що є добрим середовищем для грибкових патогенів, тепла зима 2019-2020 років і ранній час відновлення вегетації є основними чинниками активізації розвитку на озимій пшениці — борошнистої роси, септоріозу листя; на ячмені — борошнистої роси, ринхоспоріозу, сітчастої плямистості. Крім того, на фоні підвищення середньодобових температур та достатнього вологозабезпечення, що є сприятливим для розвитку хвороб, догляд за посівами ускладнюють сильні вітри та часті опади.

   Головним завданням фунгіцидної обробки у цей період є контроль плямистостей листя. Оскільки зменшення площі асиміляційної поверхні прапорцевого листа найбільш негативно впливає на озерненість колоса та виповненість зерна.

   Не слід чекати на появу візуальних симптомів захворювання. Це завершальний цикл розвитку збудників хвороб перед наступним перезараженням. Необхідно застосовувати фунгіциди профілактично, не даючи можливості збудникам хвороб уразити здорові рослини.

   За теплої вологої погоди потреба в обробленні посівів проти хвороб листя може виникати і пізніше – до кінця цвітіння. Тому обробка фунгіцидами у фазі кінця виходу в трубку в такому випадку оптимальна для забезпечення контролю хвороб. А враховуючи, що тривалість захисної дії сучасних фунгіцидів системної дії становить 2-3 тижні, вона також буде стримувати розвиток хвороб.

   Основна мета – захистити прапорцевий листок, який формує 60-70 % усіх вуглеводів, що транспортуються в колос. Незахищений прапорцевий листок відмирає, коли хворобою охоплено 20 % його площі. Обробка на початку цвітіння не тільки контролює розвиток септоріозу листя, але і є оптимальним періодом для обмеження розвитку фузаріозу колоса, ураження яким відбувається в даний період.

   Вибір препаратів проводять відповідно спектру їхньої фунгіцидної дії, або обприскують посіви системними фунгіцидами.

   Слід тримати на контролі кількість та розвиток бур’янів та за необхідності вчасно провести обробку посівів гербіцидами відповідно до видового складу бур’янів. Перевагу слід надавати гербіцидам з відносно широким спектром дії.

   Період застосування проти дводольних гербіцидів  на основі дикамби минув, тому слід в подальших обробках посівів застосовувати гербіциди із групи сульфонілсечовин  в  рекомендованих нормах.

  Технологічно підвищити рівень майбутнього врожаю можна за рахунок проведення позакореневого підживлення. Враховуючи погодні умови та фазу розвитку рослин підживлення рослин бажано проводити  рідким добривом по вегетативній масі рослин. В такому випадку доцільно використовувати розчин КАС. У разі внесення КАС у підживлення вегетуючих рослин доза азоту не повинна перевищувати 30 кг/га фізичної ваги. Кращий час для позакореневого підживлення розчином КАС – ранкові і вечірні години. Ефективним є застосування комплексних водорозчинних добрив та регуляторів росту рослин.

   Ярі зернові колосові. На більшості площ посіяних в ранні і оптимальні строки рослини проходять період розвитку кущення-початок виходу в трубку. В даний період рекомендується проведення підживлення ярих зернових колосових культур азотними добривами за сприятливих погодних умов.

Основним на сьогодні на посівах даних культур є контроль розвитку бур’янів. У посівах ярих зернових культур мають місце здебільшого однорічні злакові та дводольні бур’яни. З профілактичною метою можливе застосування фунгіциду у баковій суміші з гербіцидом.

   Хрестоцвіті олійні культури (ріпак озимий і ярий, гірчиця, редька  олійна) все більшого набувають поширення в господарствах області. Культури досить холодостійкі, тому ярі посіви здійснено в кінці березня- на початку квітня. В даний час рослини весняних строків сівби знаходяться в фазі формування розетки листків – початку бутонізації. В зв’язку з підвищенням середньодобових та денних температур останніх днів спостерігається зростання заселеності рослин хрестоцвітими блішками та поява метеликів капустяної молі, кількість яких досягає порогу шкодочинності, що вимагає негайного проведення обробітку посівів інсектицидними препаратами на основі імідаклоприду чи синтетичних піретроїдів згідно регламенту їх використання.  Слід памятати , що в період цвітіння відбувається масовий літ бджіл на їх посіви, тому до цього часу інсектицидні обробки посівів повинні бути завершені (початок цвітіння очікується в третій декаді травня).

   З метою зменшення забур’яненості посіву ярих хрестоцвітих з фази 2-4 листків – до періоду бутонізації доцільно застосовувати препарати з вмістом клопірамід + піклорам (0,2 – 0,3 л/га) – Галера 334, Галера супер, Нарапс з витратою робочого розчину 200- 220 л/га.

   Кукурудза. В другій  декаді травня, як правило, завершено висів насіння кукурудзи як на зерно, так і на кормові цілі гібридів різних груп стиглості, вибір яких кожне господарство визначало стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних та господарських умов.

Враховуючи надзвичайно посушливі умови квітня – початку травня, значна частина господарств не передбачала внесення під посіви кукурудзи до- сходових гербіцидів. В той же час дощі, що пройшли в кінці першої та другої декаді травня і (згідно метеопрогнозу) продовжуватимуться і в третій декаді зумовлять активне проростання насіння бур’янів з верхнього шару ґрунту та створять значну конкуренцію рослинам кукурудзи за фактори життєзабезпечення ( поживні речовини, світло, а в подальшому і вологу). Це вимагатиме своєчасного використання страхових гербіцидів.

Для зменшення забур’яненості посівів кукурудзи різними видами бур’янів існує великий асортимент препаратів,ефективність яких значною мірою залежить від погодних умов, фази розвитку культури та бур’янів, а також гербокритичного періоду конкурентних взаємовідносин в агроценозах.

Поява основної кількості сходів бур’янів (близько 80% від загальної їх кількості, що з’являються упродовж вегетаційного періоду) у посівах кукурудзи зазвичай розпочинається одночасно з появою сходів культури, досягає максимуму у фазі 3-6 листків (в умовах весни 2020 року це третя декада травня), та завершується у фазі 8-9 листків культури. Саме від фази 2-3 листка і до появи 8-9 листків засміченість посівів може спричинити різке зниження врожаю – до 40%.

У цей період (20-30 діб) посіви кукурудзи повинні бути чистими від бур’янів. Обробка посівів кукурудзи у післясходовий період страховими гербіцидами форамсульфурол + йодосульфурол + тієкарбазон метил або пимсульфурол + мезотрон на фоні внесення в грунт ацетохлору забезпечує посіви кукурудзи чисті від бур’янів упродовж  всієї вегетації.

При вирощуванні кукурудзи по безгербіцидній технології після сівби при проростанні однорічних бур’янів (фаза ниточки) потрібно провести 1-2 до сходових боронування. Робоча швидкість руху агрегату 5-6 км/год. В фазу 2-3 і 4-5 листочків у кукурудзи проводять післясходове боронування. Тип борін вибирають в залежності від ущільнення ґрунту і бур’яненості площі, швидкості агрегату 4-4,5 км/год.

   Гречка.Продовжується сівба гречки. Важливим фактором для урожайності гречки є погодні умови під час її розвитку і росту рослин.

Якщо після сівби пройдуть зливові дощі і з’явиться кірка, то посіви необхідно обов’язково проборонувати легкими боронами впоперек або по діагоналі в напрямку посіву

Оптимальною нормою висіву насіння гречки, за даними Інституту сільського господарства Північного Сходу, при звичайній рядковій сівбі є 3,0-3,5 млн.шт./га схожих насінин, при широкорядній – 2,0-2,5 млн. шт./га схожих насінин. Насіння гречки при достатньому зволоженні ґрунту загортають на глибину 4-5 см, а при пересиханні верхнього шару – на 6-7 см.

   Просо. В господарствах продовжується сівба проса. Урожайність проса значно залежить від посівних якостей насіння. Для знезараження від сажки насіння сортів проса, обов’язково протруюють. Протруєння насіння проса проводять перед посівом рекомендованим препаратом Ультрасил, норма витрати препарату – 0,25 л/т.

Глибина загортання насіння проса зумовлюється особливістю ґрунту і насамперед його механічним складом, структурою, вологістю. На структурних і добре окультурених ґрунтах насіння треба загортати на глибину –  4-6 см, на важких ґрунтах за достатньої. вологості ґрунту на 3-4 см, при посушливих умовах і  на легких ґрунтах – 5-7 см.

  

                    Заступник директора з наукової

                   роботи ІСГ Північного Сходу НААН                                     М.Г. Собко