ІНФОРМАЦІЯ моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 11.06.2020 року

ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 11.06.2020 року

 Рослинництво

    Озимі зернові колосові. Станом на 10 червня 2020 року у більшості сортів рослини озимої пшениці сівби до 20 вересня минулого року (ранніх та оптимальних строків) відмічена фаза колосіння та почалось цвітіння. За пізніших строків сівби –20 жовтня – рослини мають фазу розвитку колосіння. Їх фізіологічний стан задовільний та добрий.

    Завдяки рясним опадам у травні та на початку червня відбулось активне наростання вегетативної маси – листя та стебел, що у подальшому може вплинути на стійкість рослин до вилягання. Так, у травні випало 93,2 мм опадів при середньобагаторічній нормі 54 мм, а в червні 30,5 мм, що становить 46% від середньо багаторічного показника.Крім того, за достатнього вологозабезпечення та підвищення середньодобових температур ускладнюється фітосанітарний стан в посівах зернових колосових культур. Виникає гостра необхідність у захисті рослин проти борошнистої роси, септоріозу, бурої листкової іржі, тощо.

    З метою контролю фузаріозу колоса доцільно застосовувати інноваційні двокомпонентні фунгіциди , які мають високу ефективність проти фузаріозу і септоріозу колоса, а також хвороб листя (септоріоз, види іржі, темно-бура плямистість, ринхоспоріоз, тощо). Оптимальним періодом застосування є початок-середина цвітіння.

    Треба пам’ятати, що тривалість захисної дії сучасних фунгіцидів системної дії становить 2-3 тижні, вона також буде стримувати розвиток хвороб. Вибір препаратів проводять відповідно спектру їхньої фунгіцидної дії, або обприскують посіви системними фунгіцидами.

   На посівах відмічаємо появу шкідника (п’явиця червоногруда , трипс пшеничний , клоп шкідлива черепашка, попелиці ). Тому доцільно в цей період до бакової суміші додавати інсектицид.

    Ярі зернові колосові.  Рослини ярих колосових ранніх строків знаходяться у фазі виходу в трубку-початок колосіння. Занепокоєння може викликати фітосанітраний стан посівів, що обумовлюється погодними умовами, тому посіви ярих необхідно своєчасно обробляти пестицидами.

     Кукурудза. На даний час рослини кукурудзи на більшості площ знаходяться у фазі 4-7 листків. Саме в цей час і до появи 8-9 листків засміченість посівів може спричинити різке зниження врожаю. Зливові дощі, які випали протягом травня  на початку червня в більшості районів регіону могли  стати причиною промивання ґрунтових гербіцидів. Це зумовлює хімічне пошкодження культурних рослин внаслідок переміщення опадами гербіцидів із поверхневих шарів у кореневмісний шар ґрунту. Наслідками промивання гербіцидів є пригнічення росту рослин, хлорози, пригнічення росту кореневої системи, випадіння рослин та навіть втрата частини врожаю.

   Тому слід визначити, чи жива точка росту, максимально швидко внести антистресанти та, за потреби, повторити внесення через 10-15 днів.

    Після відновлення стану рослин слід компенсувати зрідження посівів і відставання у рості, використовуючи стимулятори росту для збільшення розміру листкової поверхні.

  Низькі температури повітря (нижче +10°С) протягом тривалого періоду сприяли холодовому стресу культури, що спричинило уповільнення або в окремомих випадках зупинку росту рослин кукурудзи, появу антоціанового забарвлення, пригнічення росту кореневої системи та може зумовити зниження врожайності на 10-15% і більше.

    В зв’язку зі зменшенням температурного режиму грунту в регіоні в кінці квітня на початку травня на більшості площ, особливо ранніх строків сівби, відмічено значну затримку появи сходів, значне їх пригнічення (зміна забарвлення листків, відставання строків їх формування і розвитку), а в окремих випадках і зрідження сходів. Особливо це має відношення відносно сівби в період до 20 квітня. Дещо краща ситуація за сівби кукурудзи в ІІІ декаді квітня. Так за сівби 24 квітня отримано:

Міжфазні періоди кукурудзи Дата Кількість днів Середньодобова температура повітря, ºС Середньодобова температура грунту, ºС Сума ефективних температур вище 10ºС
опт факт опт факт опт факт опт факт
«сівба-сходи» 24.04-04-05 9,7 11,0 15-18 12,9 15-16 13,6 86 41
«сходи-3-4 листок 05.05-27.05 20 23 16-20 12,4 15-16 14,4 129 67

    У післясходовий період при обробці посівів кукурудзи страховими гербіцидами проти однорічних та багаторічних злакових та дводольних бур’янів синергетичну дію мають поєднання двох діючих речовин нікосульфурон+мезотрон. Ефекту можна досягти і від застосування форамсульфурон + йодосульфурон + тієнкарбазон-метил або римсульфурон + мезотрон та ін., а застосування їх на фоні внесення у грунт ацетохлору забезпечує чисті посіви кукурудзи від бур’янів упродовж всієї вегетації. Проте необхідно мати на увазі, що на більшості площ рослини знаходяться в стресі, і якщо відбудеться чергове пониження температури – ефективна дія страхових препаратів може бути під сумнівом. За безгербіцидної технології для боротьби із бур’янами потрібно зробити міжрядний обробіток та використати ротаційні борони.

    При цьому за недостатнього основного та допосівного удобрення слід провести азотне прикореневе (ґрунтове) підживлення рослин (N30-50), що сприятиме поліпшенню азотного живлення, росту і розвитку рослин.

     У випадку не застосування прикореневого підживлення рослин кукурудзи, для подолання стресового стану їх та  підвищення адаптивності, кращого розвитку і приросту урожайності доцільно провести позакореневе підживлення рослин у фазі 6-7 листків карбамідом (3-4% розчин) сумісно з комплексними препаратами мікро- і макро добрив в хелатній формі (Квантум- кукурудза, Реаком СР – кукурудза, Наномікс кукурудза та ін.).

    Хрестоцвіті олійні культури (ріпак озимий і ярий, гірчиця, редька  олійна). В даний час рослини весняних строків сівби знаходяться в фазі масового-цвітіння. В зв’язку з підвищенням середньодобових та денних температур останньої декади травня та першої червня спостерігалось зростання заселеності рослин хрестоцвітими блішками та поява метеликів капустяної молі, кількість яких досягала порогу шкодочинності, що вимагало негайного проведення обробітку посівів інсектицидними препаратами на основі імідаклоприду чи синтетичних піретроїдів згідно регламенту їх використання додаючи на гектарну норму розчину препаратів 5-7 кг карбаміду. Слід пам’ятати, що в період цвітіння хрестоцвітих відбувається масовий літ бджіл на їх посіви, тому до цього часу (цвітіння) інсектицидні обробки посівів повинні бути завершені (початок цвітіння відмічено в кінці третьої декади травня-на початку червня). Перша декада червня (друга п’ятиденка її) – це початок масового цвітіння ярих хрестоцвітих.

В період цвітіння обробку посівів хрестоцвітих культур зазвичай не проводять і лише за крайньої необхідності, використовуючи окремі препарати (що не впливають згубно на бджіл) в пізньовечірні, нічні та вранішні години.

    Соя. Понижені температури травня затримували дружність появи сходів сої, ріст та розвиток рослин. В той же час часті дощі сприяли появі значної кількості сходів бур’янів. Особливо в посівах де не було використано ґрунтові гербіциди, що вимагає постійного контролю стану посівів.

  При застосуванні гербіцидів під час вегетації обов’язково слід враховувати видовий склад бур’янів, їх щільність, фазову резистентність, особливості сівозміни, фазу розвитку і стан рослин культури, і, звичайно, погодні умови. За ранніх строків сівби в даний час відмічено утворення 1-3 трійчатих листків.

  Для захисту посівів сої від групи дводольних бур’янів у період вегетації (найефективніше внесення гербіцидів у період від появи сходів до фази 1-3 трійчастих листочків рослин сої) слід використовувати  препарати на основі бентазону (1,5-3,0 л/га) та тифенсульфурон-метилу (6-8 г/га) з додаванням ад’ювантів на масляній основі або прилипачів, що підвищить ефективність боротьби з рядом особливо небезпечних дводольних бур’янів на сої. У деяких випадках при застосуванні гербіцидів на основі тифенсульфурон-метилу може спостерігатися стримування росту і розвитку рослин сої, продовжуючи термін її вегетації. А максимальна дозволена доза, та ще й у баковій суміші з протизлаковим гербіцидом, може пригнічувати рослини сої, і щоб цього уникнути, краще робити роздільні обробки.

   Боротьбу проти злакових видів бур’янів у посівах сої проводять незалежно від фази її розвитку, але зазвичай до 5-7 трійчастого листка, тобто до початку цвітіння. Рекомендовано застосовувати препарати на основі діючих речовин: хізалофоп-n-етилу, клетодиму, флуазифоп-n-бутилу, імазетапіру, імазамоксу.

     Оптимальними умовами для обприскування посівів страховими гербіцидами є температура близько +18-22ºС. При більш високій температурі (+25ºС і більше) або більш низькій (до +15ºС) їх дія послаблюється, а при температурі від +5 до +8ºС майже повністю припиняється.

   Гречка. Стан посівів гречки в регіоні задовільний. Посіви гречки кінця квітня та  початку травня знаходяться у фазі першого або на початку другого справжнього листка. Майже по всій території області пройшли  дощі і можлива поява кірки. Дані посіви необхідно  проборонувати легкими боронами впоперек або по діагоналі в напрямку посіву. Боронувати посіви необхідно у фазі першого або на початку другого справжнього листка, коли рослини втрачають тургор і не ламаються під час обробітку за сонячної погоди. Швидкість руху агрегату не повинна перебільшувати 5 км/год. Але потрібно враховувати, що раннє, а також і пізнє боронування зріджує посіви.

   На широкорядних посівах проводять 2-3 міжрядні розпушування з підживленням мінеральними добривами культиваторами КНРФ-5,6 або УСМК-5.4  чи іншими.

    Просо. Стан посівів проса задовільний, рослини знаходяться у фенологічній фазі повних сходів. Для знищення бур`янів у стадії білої ниточки за 2-5 днів до появи сходів проса посіви боронують легкими або середніми боронами (ЗБП-0.6А, БЗСС-1.0) впоперек або по діагоналі в напрямку посіву із швидкістю агрегату не більше 5 км/год. Просо найменш чутливе до дії гербіцидів від появи сходів до закінчення кущення. Рекомендовані гербіциди: агрітокс (0,7-1,5л/га),  агростар (0,7-1,7 л/га) та інші. Дані гербіциди застосовуються для знищення однорічних та багаторічних дводольних бур’янів. Обприскування проводять у фазі кущення до виходу в трубку культури.

             Заступник директора з наукової

             роботи ІСГ Північного Сходу   НААН                                                  М.Г. Собко