Наукові здобутки

   Науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН мають успішні напрацювання в селекції та виконують науково-дослідні роботи для пошуку відповідей на актуальні питання агропромислового виробництва. Вперше у світовій практиці створені і районовані високопродуктивні сорти гречки детермінантного морфотипу. У Державному Реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні, знаходяться 7 сортів гречки – Сумчанка, Крупинка, Іванна, Слобожанка, Ювілейна 100, Ярославна, Селяночка; багаторічні злакові трави, зокрема, вівсяниця лучна – Венера, Росинка, вівсяниця очеретяна – Садівничанка; соняшник – Фаренгейт, Сяйво; амарант – Садівський.

Гречка (4)

  Сорти гречки відзначаються високим потенціалом урожайності, дружністю дозрівання, стійкістю до вилягання і осипання, високими технологічними якостями. Вони займають більше 70% посівних площ цієї культури в області і більше 40%  в Україні. Сорт гречки Сумчанка занесений до  Державного реєстру селекційних досягнень Російської Федерації та Республіки Казахстан.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   У стаціонарних дослідах розробляються раціональні схеми сівозмін для північно-східного Лісостепу, енергозберігаючі різноглибинні системи основного обробітку ґрунту в сівозмінах та встановлюються параметри максимального насичення сівозмін кукурудзою на зерно та соняшником.

DSC02433

   Вченими Інституту у співавторстві створено сумський внутрішньопорідний тип української чорно-рябої молочної породи та українську буру молочну породу великої рогатої худоби з високими показниками продуктивності і якості молока.

Тваринництво

   Розроблена система виробництва високоякісної свинини на гібридній основі для господарств різних типорозмірів Сумського регіону, яка поєднує роботу племінних і товарних господарств з широким використанням методів чистопородного розведення, схрещування, гібридизації.

ФОТО СВ

Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААН розроблено та впроваджено ряд пріоритетних новітніх технологій, адаптованих до умов регіону:

 • Енергоощадна різноглибинна система основного обробітку ґрунту в зерно-просапній сівозміні, що гарантує збільшення продуктивності гектара ріллі на 2-3 тонни кормових одиниць та підвищення родючості ґрунту.
 • Технологія вирощування озимої пшениці з урожайністю 6,0-7,0 т/га екологічно чистого і якісного зерна для умов Лісостепу України, яка базується на використанні високопродуктивних, пластичних, адаптованих до умов регіону сортів та удосконалених агротехнічних заходах.
 • Ресурсозберігаючі технології вирощування зернобобових культур на основі максимально можливого використання азотфіксуючої здатності рослин, що забезпечують урожайність сої 2,5-3,5 т/га та гороху 3,0-4,0 т/га.
 • Регіональна технологія вирощування гречки з урожайністю 2,5-3,0 т/га і проса 3,5-4,0 т/га.
 • Технологія вирощування озимого ріпаку з урожайністю насіння 3,0-4,0 т/га.
 • Удосконалена зональна технологія вирощування соняшнику, яка забезпечує отримання 3,0-4,0 т/га зерна при зменшенні до 25% собівартості продукції.DSC00874

  ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Враховуючи важливість і значимість сучасних знань з організації та ефективного ведення прибуткового господарства, проблеми оперативного отримання необхідної інформації на професійному рівні, в 1999 році при Центрі наукового забезпечення АПВ Сумської області розпочата робота по створенню системи сільськогосподарської дорадчої служби.

   Основними функціями дорадництва в агропромисловому комплексі області є :

 • забезпечення інформацією виробничих і управлінських структур агропромислового комплексу;
 • розробка моделей ведення господарств в нових економічних умовах;
 • формування банку даних результатів завершених науково-дослідних робіт і передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного);
 • проведення навчання керівників і спеціалістів агроформувань;
 • проведення семінарів, нарад, днів поля;
 • надання оперативних порад з технологічних питань в ході постійно діючої системи навчання;
 • організація виставок-ярмарків, аукціонів;
 • забезпечення особистих підсобних господарств сільського населення засобами виробництва з відповідним консультативним обслуговуванням;
 • виконання аналізу насіння, ґрунтових і рослинних зразків, з наданням відповідних рекомендацій.DSC02450

    Систематично проводяться семінарські навчання, дні поля, круглі столи, конференції; приймається участь у  обласних і всеукраїнських виставках, надається близько консультації з актуальних питань ведення сільськогосподарського виробництва, видаються науково-методичні рекомендації; проводяться виступи на радіо і по телебаченню.

НарадаКруглий стіл

   Конкурс

   Значна робота на регіональному рівні щодо інформаційного забезпечення  здійснюється  через мережу демонстраційних полігонів, на яких представлено сорти озимих та ярих зернових колосових культур, сої, гречки, льону, гібридів кукурудзи та соняшнику.DSC09779

22 липня 2015 року під час проведення Дня поля з контрольного обмолоту полігону зернових колосових представники Книги рекордів України оголосили результати роботи щодо визнання демонстраційного полігону Інституту сільського  господарства Північного Сходу НААН найбільш протяжним і цей рекорд України підтвердили відповідним сертифікатом.

Рекорд

    Постійно діють технологічні полігони з особливостей вирощування та догляду за посівами сільськогосподарських культур,  показова ферма великої рогатої худоби з навчальним класом.